تبلیغات
فرهنگ وهنراسلامی - تلاوت قرآن كریم(نوا:1)*
فرهنگ وهنراسلامی
ستاره تابان الزُّجاجة (Azzojajah:(bright star

لینکدونی

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

نوا:یك


Nava(cantor):One

 

تلاوت آخرین كتاب آسمانی

كاربرگرامی برای بارگیری تلاوتهای زیر ابتداكلیك راست كرده وopen in New tab راانتخاب كنید.

برای اطلاعات بیشترازقراء،فلش موس رابرروی تصویرشانقراردهید.


بیست وپنج تلاوت ازاستاد شحات محمد انور

سوره:                                                        كیفیت:                                                  بارگیری:


1-سوره مباركه انسان                                                                                  http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F137393486%2F3734b5ee%2FInsan-Shahat_M_Anwar_10.html

2-سوره مباركه آل عمران                                                                              http://www.4shared.com/file/137395523/99189c00/Al-Imran-Shahat_M_Anwar_20.html

3-سوره مباركه انبیاء                                                                                      http://www.4shared.com/file/137388257/1b712936/al2nbia-Shahat_M_Anwar_11.html

4-سوره مباركه انعام                                                                                      http://www.4shared.com/file/137402802/59333737/Anaam-Shahat_M_Anwar_12.html

5-سوربروج وقصارالسور                                                                              http://www.4shared.com/file/137591246/e35cadc6/Burouj-Qsar-Shahat_M_Anwar_2.html

6-سورفجروقصارالسور                                                                                 http://www.4shared.com/file/137591537/de551d12/Fajer-Qsar-Shahat_M_Anwar_2.html

7-سوره مباركه فاطر                                                                                      http://www.4shared.com/file/137594491/fbc5caa8/Fater-Shahat_M_Anwar_10.html

8-سورفرقان وقصارالسور                                                                            http://www.4shared.com/file/137595086/c30fa1f3/Furqan-Qsar-Shahat_M_Anwar_5.html

9-سوره مباركه كوثر                                                                                             http://www.4shared.com/file/137604287/84b432b1/__-___.html

10-سوركهف وقصارالسور                                                                http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F137398849%2Fd5259916%2FKhf-Qsar-Shahat_M_Anwar_18.html                                                           

11-سوره مباركه مریم                                                                      http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F137380502%2Fd6971796%2FMariem-Shahat_M_Anwar_2.html

12-سورقاف وقصارالسور                                                                 http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F137385711%2F62df5331%2FQaf-Qsar-Shahat_M_Anwar_6.html

13-سوره مباركه قصص                                                                    http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F137400491%2Fb2ebec2b%2FQasas-Shahat_M_Anwar_13.html

14-سوره مباركه شوری                                                                    http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F137412627%2F2c91a580%2FShowra-Shahat_M_Anwar_7.html

15-سورتحریم وقصارالسور                                                             http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F137573312%2F8dbd8147%2FTahreem-Qsar-Shahat_M_Anwar_7.html

16-سوره مباركه انبیاء"                                                                     http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F144557042%2F3c031ce8%2F_2_____________1990.html

17-سوره مباركه اعراف                                                       http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F144557042%2F3c031ce8%2F_2_____________1990.html

18-سوره مباركه فرقان                                                       http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F166085410%2F7f9daa80%2F____-___-__-___-___1993.html   

19-سوره مباركه نجم                                                         http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F137607007%2F5d5cc339%2F_____-___.html

20-سوره مباركه انعام"                                                      http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F144813674%2F3cbcb4e5%2F_____________7-11-1991_.html 

21-سوره مباركه كهف"                                                     http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F137601940%2F8deef7cd%2F_________1995________.html

22-سورعنكبوت وروم                                                      http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F137598888%2Fd8ce0591%2F__________31________1___46.html

23-سورنجم وقمر                                                           http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F137599554%2Fd4b2c3c1%2F__________31_______1__15_____7.html

24-سوره مباركه ابراهیم                                                    http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F137582713%2Fc75fe9b9%2F_________-___.html

25-زخرف ونباءوقصارالسور                                              http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F137581524%2F63275459%2FZukhruf-Naba-Qsar-Shahat_M_Anw.html

shahat mohammad anwar/نسل سوم قراء کشورمصر


بیست تلاوت ازاستادانورشحات محمدانور

سوره:                                                         كیفیت:                                                    بارگیری:


1-سوره مباركه زمر                                                                http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F145453129%2F1e004797%2F________.html

2-سورقمروكوثر                                                                     http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F161315582%2Ffb03483%2F___________.html

3-سورفصلت وشوری                                                              http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F161315922%2Ffc45256d%2F________1988.html

4-سوره مباركه ابراهیم                                                             http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F137487829%2Ffb7937ce%2F______.html

5-سورقصص وشمس                                                                http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F149468287%2F5610abe6%2F_____.html

6-سوركهف وبلدوشمس                                                         http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F137485964%2F4a6f2ccb%2F____________26-6-2009.html

7-سورنحل واسراء                                                                   http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F144340536%2F40a7ec9%2F_________.html

8-سوره مباركه آل عمران                                                         http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F137486304%2F317a175%2F________.html

9-سورشوری ونازعات                                                              http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F179362417%2F7f68bb22%2F____.html

10-سوره مباركه نمل                                                           http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F142654407%2Fd8fd6dc5%2F_______mp3_in_My_4shared.html

11-سوره مباركه انسان                                                           http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F149467334%2F754c59f6%2F_online.html

12-سوره مباركه شوری                                                        http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F137481665%2Fb956cc37%2F_________8-7-2008.html

13-سورنبا ونازعات                                                             http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F161315559%2F2dcc9346%2F_2_______22-7-1984.html

14-سورعبس وقصارالسور                                                    http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F145453874%2F1217f4e0%2F_2__________2005.html

15-سورتوبه وكافرون                                                            http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F179362301%2F8a5f39d3%2FA7__________.html

16-سورفجروقصارالسور                                                        http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F137477265%2F1964ace6%2Ffajer-qsar.html

17-سورقاف وشمس                                                                   http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F165693644%2Ff9b9c15e%2F_____.html

18-سورتحریم وقصارالسور                                                      http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F145454802%2F29e2ffab%2F_______2005.html

19-سوره مباركه توبه                                                               http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F209981677%2F15e0cfff%2F____.html

20-سورجمعه وقصارالسور                                                       http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.4shared.com%2Ffile%2F137480719%2F46df1b89%2F_____.html

Anwar shahat mohammad Anwar/نسل چهارم قراءکشورمصر 


بیست تلاوت از استادمحمودشحات محمدانور

سوره:                                                     كیفیت:                                                      بارگیری:


1-سوره مباركه اسراء                                                                               http://www.4shared.com/file/137170843/2bc478d/israa.html  

2-سوره مباركه هود                                                                                  http://www.4shared.com/file/137170313/739e5c29/houd_2.html

3-سورحجرات واعلی                                                                               http://www.4shared.com/file/137170146/7d07888d/hasher-a3la_1.html

4-سوره مباركه انعام                                                                               http://www.4shared.com/file/145448387/eab2f8c5/_2_______2005___.html

5-سوره مباركه آل عمران                                                                         http://www.4shared.com/file/137169114/ae167bde/al-imran_3.html

6-سورمومنون وانفطار                                                                         http://www.4shared.com/file/137171655/40e69996/moumenoun-infetar_mamoud_shaat.html

7-سوره مباركه ابراهیم                                                                            http://www.4shared.com/file/137170705/84ef6081/ibrahim_2.html

8-سورقمرورحمن واعلی                                                                          http://www.4shared.com/file/186424568/43d2f1a2/___2009.html 

9-سوره مباركه زلزال"مقطع"                                                                   http://www.4shared.com/file/137174917/f6068ab1/___online.html

10-سورقاف ونازعات                                                                              http://www.4shared.com/file/137174634/5665feb4/______.html

11-سوره مباركه یوسف                                                                           http://www.4shared.com/file/137174583/29b30c85/________.html

12-سورنور واعلی وشمس                                                                      http://www.4shared.com/file/164052100/9295b40b/____12-11-2009.html

13-سوره مباركه علق"مقطع"                                                                http://www.4shared.com/file/137171573/99f5e078/Mahmoud_chahat_-.html

14-سوره مباركه اعلی"مقطع"                                                                 http://www.4shared.com/file/137173492/dbba5fdc/_online.html

15-سوره مباركه یوسف                                                                          http://www.4shared.com/file/137173305/915367b3/yousef-iran.html

16-سوره مباركه یاسین                                                                           http://www.4shared.com/file/137173215/898a3cc5/yasin.html

17-سوره مباركه طه                                                                              http://www.4shared.com/file/145448886/91e027b2/________2004.html

18-سورمطففین وفاتحه                                                                           http://www.4shared.com/file/137174239/2fdd2ad5/___online.html

19-سورمحمّد وشمس                                                                              http://www.4shared.com/file/164051883/de21fbd8/___.html

20-سوره مباركه بقره                                                                            http://www.4shared.com/file/186424858/60273132/____-19-12-2009.html

mahmood shahat mohammad anwar/نسل چهارم قراءکشورمصر


پانزده تلاوت ازاستادمحمدصدّیق منشاوی

سوره:                                                         كیفیت:(1-5)                                              بارگیری:


1-سوره مباركه هود                                     5                        http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.yahosein.com%2Fquran%2FKiraat%2Fmenshawi%2Fmenshawi023.rm

2-سوره مباركه فصلت                                  5                        http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.yahosein.com%2Fquran%2FKiraat%2Fmenshawi%2Fmenshawi017.rm

3-سوره مباركه نحل                                     5                         http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.yahosein.com%2Fquran%2FKiraat%2Fmenshawi%2Fmenshawi015.rm

4-سوره مباركه قصص                                 5                          http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.yahosein.com%2Fquran%2FKiraat%2Fmenshawi%2Fmenshawi015.rm

5-سوره مباركه شعراء                                 5                          http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.yahosein.com%2Fquran%2FKiraat%2Fmenshawi%2Fmenshawi012.rm

6-سورزخرف ودخان                                    5                          http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.yahosein.com%2Fquran%2FKiraat%2Fmenshawi%2Fmenshawi002.rm

7-سور قاف ورحمن                                     5                         http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.yahosein.com%2Fquran%2FKiraat%2Fmenshawi%2Fmenshawi007.rm

8-سور شعراء وشمس                                  5                        http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.yahosein.com%2Fquran%2FKiraat%2Fmenshawi%2Fmenshawi009.rm                                                       

9-سور قارعه وهمزه و اخلاص                      5                         http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.yahosein.com%2Fquran%2FKiraat%2Fmenshawi%2Fmenshawi022.rm

10-سور حشر وطارق وفجر                           5                        http://quran.maktoob.com/vb/redirectLink.php?link=http%3A%2F%2Fwww.yahosein.com%2Fquran%2FKiraat%2Fmenshawi%2Fmenshawi016.rm

 Mohammad seddiq menshawi/نسل دوم قراءکشورمصر

ادامه دارد...

 ادامه صفحه بعد:

از حدود دوقرن پیش دركشورمصرتحولی درقرائت وتلاوت  قرآن كریم كه درسفارشات نبی اسلام وائمّه اطهار(ع)آمده بود؛رخ داد،كه ازآن حركت مبارك صدهامقرء درمصر وصدهاقاری دردنیا قرآن راباروحی روحانی تبلیغ ومنتشركردند.

گفتنی است كه هركدام ازقرّاء؛ازهرسوره به طور متوسط بیست تاسی تلاوت دارند كه دراینجا درحدبضاعت به آنها پرداخته شد.


 

درباره وبلاگأَعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطان الرَّجیم
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم
أللهُ نورُ السَّم‍‍‍‍اواتِ وَالأَرضِ مَثَلُ نورِه كَمِشكاةٍفیهامِصباحٌ المِصباحُ فی زُجاجةٍ الزَّ جاجَةُ كأَنَّهاكَوكَبٌ دُرِّیٌّ یوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَیتونَةٍ لاشَرقِیَّةٍ وَلاغَربِیّةٍ یَكادُزَیتُهایضیءُ وَلَولََم تَمسَسهُ نارٌ نورٌعَلی نورٍیَهدیِ اللّهُ لِنورِه مَن یَشآءُ وَیَضرِبُ اللهُ الأمثالَ لِلنّاس وَاللهُ بِكُلِّ شَیءٍ عَلیم

پناه می برم به خداازشر شیطان رانده شده
بنام خداوند بخشنده مهربان
خدانورآسمانها وزمین است.داستان نورش به مشكاتی (چراغدان)ماند كه درآن روشن چراغی باشد وآن چراغ درمیان شیشه ای كه ارتلألؤ آن گویی ستاره ایست درخشان،كه ازروغن درخت پربركت زیتونی كه نه خاوری ونه باختری است برافروخته شودوبی آنكه آتشی زینت آن رابرافروزد خودبه خود روشنی بخشد،روشنی برروشنی است؛خداوندهركه راخواهد به نورخودراه نماید؛وخدای برای مردم مَثَلها می زند؛وخدای به همه چیزداناست.
(آیه سی و پنج سوره نور)
مدیر وبلاگ : فرزاد زاهدی

آخرین پست ها

جستجو

نظرسنجی

  • /نظرات/ "سؤالات،انتقادات وپیشنهادات ونظرات مكتوب خود راجع به كل وبلاگ رادرقسمت نظرات،پایین صفحه اصلی قراردهید."

نویسندگان

فرهنگ و هنر اسلامی ، تلاوت ، مساجد ، نما ، حسینیه ، مدایح ، مراثی